ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาร่วมกันตอบแบบสอบถาม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

  1. ตารางเวรเดือน มกราคม 61