โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

นายวรัญญู อติศักดิ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ที่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยคณะที่ตั้งใจไว้ครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/widget.html

Comments are closed.