โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ผนึกกำลังกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และกลุ่มรวมใจรักษ์คลองสำโรง ในโครงการสานพลัง 3 ถนน 1คลอง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)เทศบาลด่านสำโรง ถนนปลอดขยะ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลด่านสำโรง เดินรณรงค์ ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 #คัดแยกขยะ #รักษ์โลก #3Rs
การอยู่ค่ายพักแรม ลส.-นน.สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ุ 2562
วันที่ 8 มกราคม 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดงานนเลี้ยงปีใหม่ให้คณะครู และบุคคลากรทุกคน โดยมีชื่องานว่า หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้นำปิ่นโตของตนเองใส่อาหารมาวางรับประทานร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น และน่าประทับใจ
สถิิติการเยี่ยมชม
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Comments are closed