หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
🌟โครงการสร้างการรับรู้ใหม่ สู่เป้าหมายชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🌟โดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลด่านสำโรง เดินรณรงค์ ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 #คัดแยกขยะ #รักษ์โลก #3Rs
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้นำนักเรียนชั้น ป.4-6 เดินทางไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี
การอยู่ค่ายพักแรม ลส.-นน.สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ุ 2562
ในวันที่ 20 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร่วมกันเดินขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ ประจำปี 2562
วันที่ 8 มกราคม 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดงานนเลี้ยงปีใหม่ให้คณะครู และบุคคลากรทุกคน โดยมีชื่องานว่า หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้นำปิ่นโตของตนเองใส่อาหารมาวางรับประทานร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น และน่าประทับใจ
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
ในวันที่ 4 ธ.ค.2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำโดย นายอิทธิภัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธ.ค. 2561 วันพ่อแห่งชาติ และมีการบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวดขยะในบริเวณภายในโรงเรียนและชุมชน วัด สถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเปิดสนามกีฬา ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อ่านต่อ....
เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กลุ่มบริหารทั่วไป โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์.........อ่านต่อ
วันที่18 พ.ย. 2561 นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เจ้ารับทุกนการศึกษา จาก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่ 9 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ น.ส.ดวงสมร อมรบุญบัวพันธ์ ระดับมัธยมปีที่ 4/1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท และ ด.ญ.จอมขวัญ ส้มอั๋น ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อยกย่องเยาวชนคนดี
วันที่ 13 พ.ย 61 คณะครูได้ลงไปติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในสถานประกอบการวิชาชีพต่างๆ เนื่องด้วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีแนว ทางให้นักเรียนเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาชีพใน สถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติมนักเรียน ม.1 ถึง ม.6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง….
วันที่ 11 พ.ย. 2561 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนมหาภาพฯ
วันที่ 10 ต.ค.2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและรู้จักการแบ่งปัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการจัดการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปี 2561" ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561
วันที่ 20 ก.ย. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้มีการจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ ในหัวข้องาน "เกษียณอย่างเกษม 60 กะรัต เพชรงามแห่งเสมา" เพื่อเป็นการอำลาและรำลึกถึงคุณความดีตลอดอายุการทำงานและการเป็นครูที่ดีแก่ศิษย์
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต๑ ณ ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เจ้าพ่อทัพ คัพ ครั้งที่ 1" เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง, โรงเรียนวัดด่านสำโรง, โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศและโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 10 ส.ค.2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณมารดาผู้ให้กำเนิด และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้ "ระลึกถึงผู้มีพระคุณที่เปรียบเสมือนแม่"
ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปทัศนศึกษาที่ คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม โดยได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลด่านสำโรง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดงานถวายพระพร ร.10 ขึ้น โดยช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนได้สวดธัมจักร และตัวแทนครูในสายชั้นได้วางพานพุ่ม
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ร่วมเดินขบวนถวายเทียนจำนำพรรษาไปที่วัดด่านสำโรง
วันที่ 7 ก.ค. 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภสพครู สู่การประกันคุณภาพการศึกษา (การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน) ณ ห้องประชุมอัมพรพมาน
วันที่ 30 มิ.ย. 61 ได้มีจัดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ THAILAND 4.0 โดยมี 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้คือ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์,โรงเรียนวัดด่านสำโรง, โรงเรียนคลองใหม่ ฯลฯ
วันที่ 29-6-61 ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาแบ่งปันความสุข มอบไอศกรีมและขนมให้นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะคณะลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่เพื่อร่วมระลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและเชิดชู้เกียรติให้กับกวีเอกโลก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ในกิจกรรมมีการแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี และตอบคำถามเพื่อรับรางวัลอีกด้วย
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และยังมีกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561
วันที่ 17 มิ.ย. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ......
วันที่ 14 มิ.ย.61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
วันที่ 7 มิ.ย.2561 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันการแข่งขันฟุุตบอลโลก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรากา
วันที่ 31 พ.ค. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ เทศบาลตำบลด่านสำโรง และได้เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรีโลก
วันที่ 29 พ.ค. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
สถิิติการเยี่ยมชม
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Comments are closed