หน้าแรก

More

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 ส.ค.2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณมารดาผู้ให้กำเนิด และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้ "ระลึกถึงผู้มีพระคุณที่เปรียบเสมือนแม่"
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดงานถวายพระพร ร.10 ขึ้น โดยช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนได้สวดธัมจักร และตัวแทนครูในสายชั้นได้วางพานพุ่ม
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ร่วมเดินขบวนถวายเทียนจำนำพรรษาไปที่วัดด่านสำโรง
วันที่ 7 ก.ค. 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภสพครู สู่การประกันคุณภาพการศึกษา (การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน) ณ ห้องประชุมอัมพรพมาน
วันที่ 30 มิ.ย. 61 ได้มีจัดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ THAILAND 4.0 โดยมี 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้คือ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์,โรงเรียนวัดด่านสำโรง, โรงเรียนคลองใหม่ ฯลฯ
วันที่ 29-6-61 ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาแบ่งปันความสุข มอบไอศกรีมและขนมให้นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะคณะลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่เพื่อร่วมระลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและเชิดชู้เกียรติให้กับกวีเอกโลก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ในกิจกรรมมีการแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี และตอบคำถามเพื่อรับรางวัลอีกด้วย
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และยังมีกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561
วันที่ 17 มิ.ย. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ......
วันที่ 14 มิ.ย.61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
วันที่ 7 มิ.ย.2561 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันการแข่งขันฟุุตบอลโลก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรากา
วันที่ 31 พ.ค. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ เทศบาลตำบลด่านสำโรง และได้เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรีโลก
วันที่ 29 พ.ค. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
สถิิติการเยี่ยมชม
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Comments are closed