หน้าแรก

 – แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือนมิถุนายน 2561

 – แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ประจำปีการศึกษา 2560

– แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนมกราคม 2560

– แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net  ระดับ ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อสอบ  Pre O-Net (ครั้งที่ 2)  ประจำปีการศึกษา 2560

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อสอบ  Pre O-Net (ครั้งที่ 1)  ประจำปีการศึกษา 2560

– คำสั่งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนครั้งที่ 2 (มกราคม)  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560

– คำสั่งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน)  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560

More

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561
วันที่ 17 มิ.ย. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ......
วันที่ 14 มิ.ย.61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
วันที่ 7 มิ.ย.2561 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันการแข่งขันฟุุตบอลโลก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
วันที่ 31 พ.ค. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ เทศบาลตำบลด่านสำโรง และได้เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรีโลก
วันที่ 29 พ.ค. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2561 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ......

Comments are closed