บทความ ผอ.วรัญญู อติศักดิ์กุล

โครงสร้างการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 - 2658 โดย ผู้อำนวยการวรัญญู อติศักดิ์กุล
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รายการ เหรียญเงิน 5 รายการ เหรียญทองแดง 4 รายการ

สื่อการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ผลงานที่ผ่านมา

Comments are closed.