นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

📌📌📌แจ้งจากงานพัสดุโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เรื่องนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทุกท่าน เข้าเว็บไซต์ http://gp.pcd.go.th และสมัครสมาชิก เพื่อเข้าดูรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อในแต่ละโครงการของคุณครูที่จะขอจัดซื้อ ให้ไปดู List ตามรายการ

2. แนวทางและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Comments are closed.