ปีการศึกษา 2564

  • แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือนมิถุนายน 2564
  • แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือนพฤษภาคม 2564
  • แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือนเมษายน 2564
  • แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือนมีนาคม 2564
  • แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเดือนมกราคม 2564

Comments are closed